ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. BEVEZETŐ

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó és Vásárló kötelezettségeit és jogait tartalmazza.
 2. A Vásárló köteles elfogadni az ÁSZF feltételeit ha igénybe kívánja venni az Eladó szolgáltatásait. A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával  a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a  Vásárló között.

II. AZ ELADÓ ÉS A VÁSÁRLÓ MEGHATÁROZÁSA

Az Eladó azonosítása: A foxdiszkont.hu weboldaláról történő vásárlás esetén az Ön szerződéses üzleti partnere (a továbbiakban Eladó):
Bárdos Ferenc
Bankszámlaszám: 11773205-05546796
Adószám: 8346272030
Cím: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 2

A Vásárló azonosítása: A Foxdiszkont weboldaláról a vásárlás nem regisztrált és regisztrált látogatók számára egyaránt lehetséges. A rendelés véglegesítésével szerződés jön létre az Eladó és a rendelést feladó személy illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a továbbiakban Vásárló között, az alábbi feltételekkel.

III. TERMÉK

 1. A termékek és azok kiválasztása – A Foxdiszkont galériáiban az ott megjelenített és termékleírással bemutatott termékeket ajánljuk megvásárlásra. Az egyes termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. Az Eladó kötelezettséget vállal a megrendelt termékek általa vállalt határidőben történő kézbesítésére, a Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére. Az eladó nem garantálja az összes felsorolt áru azonnali elérhetőségé.
 2. A Foxdiszkont weboldalán törekszünk a beszállítók által készített termékeket a lehető legpontosabban bemutatni, ennek ellenére az elektronikus ábrázolások, különösen a színek és méretek tekintetében eltérhetnek a valóságostól. A ruházati termékeket szállító cégek által feltüntetett, az adott ruhadarabra vonatkozó paramétereknél szintén előfordulhat eltérés, mely eltérésért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
 3. Az Eladó igyekszik a biztosított szoftveres és üzemeltetési szolgáltatásokat gondosan ellenőrizni, ennek ellenére előfordulhatnak szoftveres, kommunikációs és számítógép üzemeltetési hibák a nyújtott szolgáltatás során. Az ilyen okból előforduló hibák esetén az Eladó nem tud felelősséget vállalni a szolgáltatás szerződés szerinti nyújtásáért, és az ebből eredő minden felelősségét kizárja. Kérjük, az esetlegesen előforduló hibákat, szolgáltatási hiányosságokat jelezze vevőszolgálatunknak az info@foxdiszkont.hu e-mail címen.
 4. Az egyes termékek mellett az ár minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t és az esetleges egyéb kötelező terheket, kivéve a szállítási költséget. A szállítási költség a szállítás módjának kiválasztásakor került feltüntetésre.
 5. A termékek kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. A kosárba helyezett termékek törölhetők, illetve mennyiségük a vásárlás folyamán módosítható. A rendelés véglegesítését követően minőségi és mennyiségi változtatásra e-mailen keresztül van lehetőség az info@foxdiszkont.hu e-mail címen, de kizárólag abban az esetben, ha a termék még nem került a nyomtatás fázisába. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében véglegesítés előtt érdemes alaposan átnézni a rendelésére vonatkozó paramétereket.

IV. RENDELÉS

 1. Rendelni két módon lehet:
  • -A webáruházon keresztül (ajánlott): foxdiszkont.hu
  • – Elektronikus postán keresztül az info@foxdiszkont.hu címen (csak a következő ritka esetekben: ha a tervező nem támogatja a grafikai formátumot, ha egyéni grafikákat kell létrehozni, ha technikai okokból az online tervező nem működik).
 1. Az Eladó a megrendelést az e-shopon keresztül ajánlja. Az áru megrendelésével a Vásárló fizetési kötelezettséget vállal a kiválasztott termék értének megfizetésére.
 2. Az Eladó nem felel a motívumok tartalmáért, illetve a Vevő által feltöltött saját képek minőségéért.
 3. Saját kép nyomtatása esetén a Vevő a rendelése leadásával vállalja a felelősséget, hogy az általa feltöltött képek és grafikák az ő szellemi tulajdonát képezik. Amennyiben Vevő nem biztos az adott motívum felhasználásával kapcsolatos jogait illetően, Vevő köteles tájékoztatni a mindenkori jogtulajdonost. Kétséges esetekben ezek a motívumok nem használhatóak. A Foxdiszkont online tervezőjébe feltöltött képekért egyedül Vevő – azaz a kliens vállalja a felelősséget. Ismert és védett jelzések és logók használata szintén a szerzői jogok megsértését vonja maga után az eredeti tulajdonosok irányába. Lásd: IX. Szerzői jogok.

V. ELÁLLÁS LEHETŐSÉGE A VÁSÁRLÓ ÉS AZ ELADÓ RÉSZÉRŐL

  1. Elállás lehetősége a Vásárló részéről

Tekintettel arra, hogy az Eladó a vásárolt termékeket a Vásárló kifejezett kérésére és a Vásárló elképzelései szerint gyártja le, a Vásárlót a megrendelést követően a szerződéstől történő egyoldalú elállási jogosultság nem illeti meg, amennyiben a termék gyártásának folyamata már megkezdődött. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa alapján: “A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

Amennyiben az Eladó részéről a teljesítés nem történik meg legkésőbb a vállalt határidőt követő 10. munkanapon, és a teljesítés módjáról és/vagy határidejéről nem jött létre új megállapodás az Eladó és a Vásárló között, akkor a Vásárló jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben az Eladó köteles az előzetesen kifizetett vételárat a Vásárlónak visszafizetni. A visszafizetés költségei teljes egészében az Eladót terhelik.

Amennyiben a megrendelő a gyártás folyamatának megkezdése során áll el a megrendeléstől, köteles az Eladó kárát megtéríteni, mivel egyedi termék lévén nem tudja tovább értékesíteni azt.

Utánvétes fizetéskor (vásárló a termék kiszállítását követően fizet) – az ügyfél nemfizetése esetén az eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.

Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette. Ebben az esetben az Eladó – behajtó cég irányába keletkezett költségeit is Vevő téríti meg.

 1. Elállás lehetősége az Eladó részéről

Amennyiben az ellenérték kifizetése bankkártyás fizetés esetén sikertelen vagy banki átutalás esetén nem történik meg 7 munkanapon belül, akkor az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem az Eladót, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben Vevő rendelését követően az Eladóban kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor az Eladó jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról az Eladó haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni a Vevőt.

Az Eladó törölheti a rendelést, amennyiben nem tudja a Vevő számára szolgáltatni a kiválasztott alapterméket, illetve ha sem telefonon, sem e-mailen keresztül nem tudja elérni a Vevőt 5 munkanapig. Így az esetleges megrendeléssel kapcsolatos egyeztetés meghiúsul.

VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. A rendelkezésre álló szállítási módok közül a Vásárló választhatja ki az általa igényelt módot. A szállítás és kézbesítés minden esetben a Vásárló által igényelt módon, az Eladó által kiválasztott szolgáltatón keresztül történik.
 2. A Vásárló köteles biztosítani az áruk zökkenőmentes átvételét, különösen azáltal, hogy a tervezett kézbesítés napján elérhető a szállításhoz megadott telefonszámon vagy a kézbesítési címen. Ha ez a kötelezettség nem teljesíthető, köteles értesíteni az Eladót, megállapodni vele egy alternatív szállítási határidőben vagy kinevezni egy helyettes személyt, aki teljesíti az áruk átvételének kötelezettségét az eredeti címzett nevében.
 3. A Vevő által megrendelt áru összegének beérkezésétől számítva az Eladó 7 napon belül feldolgozza a megrendelést, a szállítás megkezdéséről pedig email-ben értesíti a Vevőt. Ezen időkorlát túllépésére Eladó fenntartja a jogot, amennyiben a hozzá került grafika minősége nem elegendő a nyomtatáshoz. Ebben az esetben a kézbesítés ideje meghosszabbodhat.

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. foxdiszkont.hu weboldalán megtalálható termékek ára tartalmazza az ÁFÁ-t és forintban értendők. Az árak szavatossága az Eladó részéről történő módosításig garantált.

A megjegyzés rovatban feltüntetendő a megrendelés jóváhagyását igazoló e-mailben kézbesített rendelési sorszám.

VIII. SZAVATOSSÁG

 1. Az Eladó minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani.
 2. A termék hibája esetén, a Vevő a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését.
 3. A termék átvételekor a Vevő köteles megbizonyosodni a csomag épségéről. A csomag esetleges sérüléséért a szállító felel. Ehhez kötődő reklamáció esetén a Vevő a szállítóhoz fordulhat.
 4. A termék az Eladó hibájából fakadó esetleges minőségi hibák esetén küldhető vissza az Eladónak.
 5. A reklamáció elindításának első lépése az Eladó értesítése e-mailben.  Mivel a foxdiszkont.hu weboldalon keresztül különféle árucikkek kerülnek eladásra, ezért minden reklamáció egyedileg kerül elbírálásra. Az elismert reklamáció díjmentes. Az Eladó köteles a Vevő által elindított reklamációt legfeljebb 3 munkanapon belül elbírálni, és az eredményről tájékoztatni a Vevőt. A reklamáció folyamatának 30 napon belül kell lezajlania, ellenkező esetben a Vevőnek joga van visszakapni rendelésének teljes összegét.
 6. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor az Eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetők a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből az Eladónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.
 7. Probléma esetén az árut 14 napon belül vissza kell szolgáltatni az Eladónak az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen, olyan állapotban, melyben azt a Vásárló kézhez kapta. Csak sértetlen terméket áll módunkban visszavenni.
 8. A webáruházban minden terméknél megtalálható a mérettáblázat. A termék valós mérete azonban ±5% -kal eltérhet a megadott értékektől, ami a gyártás sajátossága. Ez nem számít hibának és nem vonatkozik rá garancia.
 9. A megrendelés pontatlanságáért vagy a megrendelés felbontásából származó károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

IX. REGISZTRÁCIÓ ÉS ADATKEZELÉS

  1. Regisztráció – A Foxdiszkont weboldalának látogatói saját akaratukból dönthetnek a regisztráció mellett. A látogatók regisztráció nélkül is vásárolhatnak a nyilvános galériák termékeiből, de bizonyos funkciók számukra nem elérhetők. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért minden regisztráló maga felel. A regisztráció során hamis adatok megadása más személyek, szervezetek és cégek adataival való visszaélésnek minősülhet.
  2. Adatkezelés – A regisztrált felhasználók, valamint a Vevők hozzájárulásukat adják, hogy az Eladó a tudomására jutott adatokat az ahhoz szükséges mértékben és célból, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan tárolja, azokat feldolgozza és kezelje. Az Eladó a birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem adja ki, a megrendelés teljesítésétől eltérő célra kizárólag a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén használja fel.
  3. Bővebb információ az Adatvédelm menüpont alatt található.

XI. GALÉRIA KEZELÉSE

 1. Az Eladó által biztosított Foxdiszkont internetes felületen bármely látogató díjmentesen saját galériát hozhat létre saját képeinek feltöltésével. A galéria létrehozásának feltétele az előzetes regisztráció. A felhasználó a galéria létrehozásával automatikusan a galéria tulajdonosává válik.
 2. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a galéria tulajdonos által feltöltött képeket és dizájnokat semmilyen más célra nem használja fel, és azokat a termékek képernyőn történő megjelenítésén kívül mások számára hozzáférhetővé sem teszi. Az Eladó a zárt galériában lévő termékekhez kizárólag a galéria tulajdonos számára biztosít bármilyen hozzáférést. A fentiek alól az Eladó kivételt csak hatósági és bírósági hivatalos eljárás keretében az Eladóra vonatkozóan törvényesen hozott határozatok és ítéletek, vagy a galéria tulajdonos eltérő írásos rendelkezése esetén tehet.
 3. A galéria tulajdonosa felel azért, hogy az általa feltöltött képek, szövegek és dizájnok használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba, illetve nem sérti mások személyiségi jogait, vagy mások szellemi alkotásokhoz fűződő, így többek között iparjogvédelmi, szerzői, védjegyjogosulti jogait. A fenti jogok megsértése esetén az anyagi és büntetőjogi felelősség a galéria tulajdonosát terheli, ebből eredő felelősségét a weboldalt üzemeltető cég kizárja. A galéria tulajdonosa köteles az Eladó – a fent említett jogsértésekkel okozott – minden kárának megtérítésére.
 4. Jogsértés gyanúja esetén az Eladó jogosult:
 • a galéria működését előzetes értesítés nélkül egyoldalúan felfüggeszteni,
 • a használt kép, szöveg vagy dizájn használati jogának hiteles igazolására a galéria tulajdonosát felszólítani, annak megtörténtéig pedig a galériaműködését felfüggeszteni,
 • amennyiben a harmadik oldal, azaz a motívum – grafika eredeti tulajdonosa követeléseket fogalmaz meg az online áruházat üzemeltető Foxdiszkont ellen tulajdon – vagy szerzői jogok megsértését illetően, Vevő minden esetben köteles Foxdiszkont online webáruházat az ilyen jogszerű kérelem alól felszabadítani és fedeznie a védelem keletkező költségeit.

XII. SZERZŐI JOGOK

 1. Saját kép nyomtatása esetén a Vevő a rendelése leadásával vállalja a felelősséget, hogy az általa feltöltött képek és grafikák az ő szellemi tulajdonát képezik. Amennyiben Vevő nem biztos az adott motívum felhasználásával kapcsolatos jogait illetően, Vevő köteles tájékoztatni a mindenkori jogtulajdonost. Kétséges esetekben ezek a motívumok nem használhatóak. A Foxdiszkont online tervezőjébe feltöltött képekért egyedül Vevő – azaz a kliens vállalja a felelősséget. Ismert és védett jelzések és logók használata szintén a szerzői jogok megsértését vonja maga után az eredeti tulajdonosok irányába. Amennyiben a harmadik oldal, azaz a motívum – grafika eredeti tulajdonosa követeléseket fogalmaz meg az online áruházat üzemeltető Foxdiszkont ellen tulajdon – vagy szerzői jogok megsértését illetően, Vevő köteles Foxdiszkont online webáruházat az ilyen jogszerű kérelem alól felszabadítani és fedeznie a védelem keletkező költségeit.
 2. Foxdiszkont online tervezőjében feltöltött tartalomért (beleértve a mintákat, feliratokat, képi anyagokat) kizárólag a Vevők felelősek. Ez azt jelenti, hogy a Vevő biztosítja Foxdiszkontot arról, hogy az online tervezőben megjelenő tartalom és annak nyomtatása semmilyen formában nem sérti harmadik fél jogait és felhasználásuk nem licenszhez, jogdíjhoz, szabadalomhoz kötött.
 3. A megrendelés elküldésével a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a Foxdiszkont.hu weboldalt üzemeltető Eladó nyilvántartsa.
 4. Az Eladó által nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
 5. A megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen általános szállítási és szerződési feltételektől az Eladó részéről kizárólag az Eladó ügyvezetői jogosultak az egyedi szerződésben eltérést engedni.
 2. Amennyiben az Általános Szállítási és Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy jogszabályba ütköző, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. Az érvénytelen részek helyébe a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok lépnek.
 3. A Felek jelen általános szállítási és szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát.
 4. Jelen általános szállítási és szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § -ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül.
 5. A megrendelés elküldésével megrendelő kijelenti, hogy a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vette, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.
 6. Ezen szerződési feltételek 2020. december 7.-től érvényesek. Eladó fenntartja a jogot a változtatásra előzetes bejelentés nélkül.